Giới Thiệu

Giới Thiệu

Vo Media là hệ thống truyền hình Việt Nam trên mạng đầu tiên tại Canada sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng đưa thông tin mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu của khán giả. Mục tiêu của Vo Media là sản xuất nhiều chương trình đa dạng phong phú để Vo Media trở thành thương hiệu hệ thống truyền hình mỗi ngày uy tín và đặc sắc tại Canada trong tương lai.

Vomedia chuyển tải tin tức thế giới, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên Canada, cập nhật tình hình xã hội dân sự và quyền con người tại quốc nội, giữ gìn tiếng Việt và kết nối người Việt tha hương với cội nguồn, truyền thống, và nền văn hoá sinh hoạt cộng đồng. Mong muốn thực hiện các bộ phim tài liệu về tất cả các hội đoàn, cơ quan từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng.

Vo Media hiện đang cộng tác với đài truyền hình SBTN. Các chương trình của Vo Media sẽ được phát sóng trên hệ thống của đài SBTN khắp Canada, Mỹ  và Úc Châu.