UNITED NATIONS- Hội đồng Nhân quyền LHQ dự kiến sẽ thảo luận bảng báo cáo liên quan đến người da màu Canada, và đưa ra các kiến nghị đến chính phủ liên bang bao gồm lời xin lỗi chính thức và một khoản bồi thường về chế độ nô lệ và những bất công mà người da màu phải chịu đựng trong quá khứ. Báo cáo nhấn mạnh về tình trạng nhân quyền của người gốc Phi tại Canada đã được gửi lên Hội đồng vào thứ hai, sẽ dựa trên báo cáo từ các tham vấn cùng quan chức chính phủ và nhóm lợi ích vào tháng 10 năm ngoái tại Ottawa, Toronto, Halifax và Montreal.

Một số báo cáo được công bố vào tháng 08 vừa qua cũng làm nổi lên những mối quan tâm sâu sắc về di sản phân biệt chủng tộc ở Canada và nguồn gốc nô lệ da màu vào thế kỷ 16. Báo cáo cho thấy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cấu thành “cốt lõi” của nhiều thể chế Canada cho đến ngày nay, biểu hiện dưới sự đói nghèo, các vấn đề sức khoẻ, trình độ học vấn thấp, tỉ lệ thất nghiệp cao và vị trí của người da màu trong hệ thống tư pháp hình sự. Tình trạng này đặc biệt sâu sắc ở Nova Scotia, nơi người da màu đã thể hiện một tinh thần thép và khả năng hồi phục màu nhiệm trước những đau đớn của lịch sử để phát triển một cộng đồng bền vững với nền văn hoá riêng biệt. Tại Halifax, cộng đồng người dân Africville vẫn phát triển mạnh mẽ mặc cho những cản trở, chèn ép từ chủ đất, điển hình chính là việc phá huỷ khu phố của người da màu tại Africville vào cuối những năm 1960, đánh dấu một “giai đoạn đen tối” trong lịch sử Nova Scotia.Thành phố đã đưa ra một lời xin lỗi chính thức vào năm 2010 và dành 3 triệu đô la để xây dựng một viện bảo tàng trên khu đất bị phá huỷ. Động thái nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân.

Báo cáo cũng gợi ý rằng Ottawa hợp tác với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và thành phố để phát triển các quy định pháp luật liên quan đến “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”, những rủi ro, nguy hại từ các bãi chôn lấp, bãi rác thải và các chất gây ô nhiễm vốn được bố trí một cách có chủ đích gần các cộng đồng người da màu. Ủy ban Nhân quyền Nova Scotia dự kiến sẽ giải trình báo cáo của LHQ vào thứ hai.

SHARE