Đàm phán sẽ tái khởi động vào thứ ba sau một tuần lễ căng thẳng khi thời điểm đình công ngày 15/10 gần tới

Đội thương thuyết đại diện cho 24 trường Đại học và Cao đẳng tạo Ontario cùng 12,000 nhân viên của họ sẽ trở lại bàn làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. Đại diện Công đoàn Dịch vụ Công cộng Ontario – JP Hornick, xác nhận công đoàn sẽ tiến hành đàm phán một lần nữa sau khi cuộc đàm phán bị trì hoãn trong tháng 09 vì không đạt được những thoả thuận ban đầu.

Don Sinclair, CEO của Hội đồng các trường đại học Ontario cho biết nhóm của ông sẽ ở khách sạn và sẵn sàng trao đổi vào thứ ba. Ông từ chối đưa ra lời suy đoán hoặc các bình luận có liên quan. Theo ông, các trường cao đẳng và đại học vẫn cam kết hai bên sẽ đạt được một thoả thuận vừa đảm bảo sự công bằng cho các giảng viên và công nhân viên, vừa cân đối với vai trò và trách nhiệm của hệ thống trường Đại học và Cao đẳng của tỉnh. Đồng thời, ông hy vọng các học sinh, sinh viên sẽ nhận thức rõ được tình hình hiện tại. Việc đình công có thể ảnh hưởng đến việc học tập nhưng không vì thế mà các sinh viên dừng các nghiên cứu của mình.

Hội đồng nhà trường sẽ đảm bảo thông tin cập nhật nhanh nhất ngay khi quá trình đàm phán diễn ra.

[Theo thestar.com]

SHARE