Sau khi nhận được không ít phản hồi từ những người sử dụng thuốc ở Toronto, các nhân viên y tế cộng đồng, Hội đồng Sức khoẻ Công cộng đã quyết định đứng ra kêu gọi nỗ lực từ Tỉnh bang nhằm xử lý và kiểm soát cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Y tế Ontario đã cố tình bỏ qua một trong những thông tin quan trọng. Theo Đạo luật Quản lý các trường hợp khẩn cấp và bảo vệ dân sự, sự gia tăng số ca sử dụng thuốc quá liều và tử vong được xem như một “trường hợp khẩn cấp” nhưng trong bài phát biểu của mình, ông Eric Hoskins cho rằng đặt báo động đỏ cho khủng hoảng thuốc gốc opioid vào thời điểm hiện tại là điều không cần thiết, lấy lý do việc công bố này sẽ đặt ông vào những tình huống phải sử dụng các quyền hạn mà ông chưa có. Ông tin rằng với năng lực y tế hiện tại của Tỉnh bang, cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng như trên sẽ nhanh chóng được giải quyết. Ontario đã có những công cụ y tế cần thiết, những nguồn tài trợ lớn đủ sức đảo ngược sự gia tăng số lượng người tử vong trên khắp Canada vì fentanyl- một loại chất giảm đau gây nghiện đang được khá nhiều người sử dụng.

SHARE