Một công ty độc quyền cần sa mới thành lập của Tỉnh bang được biết đến với cái tên Ontario Cannabis Retail Corporation sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và buôn bán cần sa sau khi dự luật hợp pháp hoá cần sa có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Công ty cũng sẽ mang một thương hiệu riêng với đầy đủ các nhãn mác và bộ nhận dạng phù hợp. 40 cửa hàng sẽ đi vào hoạt động vào mùa hè năm sau và con số sẽ tăng lên 150 trong năm 2020. Các sản phẩm cần sa có thể ăn được sẽ không được phép lưu hành cho đến khi chính phủ Liên Bang đưa ra các quy định mới mà rất có thể sẽ cần thêm nhiều năm nghiên cứu.

OCRC cũng sẽ kiểm soát tất cả các doanh số bán hàng trực tuyến và quy định mới của chính phủ cũng áp dụng biện pháp đóng cửa cưỡng bức tất cả các cửa hàng buôn bán cần sa bất hợp pháp.

[Theo thestar.com]

SHARE