1.8 C
toronto
Monday, November 20, 2017

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Vo Media là hệ thống truyền hình Việt Nam trên mạng đầu tiên tại Canada sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng đưa thông tin mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu của khán giả. Vo Media mong muốn thực hiện chương trình đa dạng phong phú để trở thành thương hiệu hệ thống truyền hình mỗi ngày uy tín và đặc sắc tại Canada trong tương lai. Vo Media hiện đang cộng tác với đài truyền hình SBTN. Các chương trình của Vo Media sẽ được phát sóng trên hệ thống của đài SBTN khắp Canada, Mỹ và Úc Châu.

We are the first Vietnamese Canadian online channel which showcase art & entertainment, tech news, International and Canadian News, lifestyle, and documentaries. We also sale exclusive footage/videos and film documentary for television and iTunes. Our media outlet offers production services covering live stage events, festivals and weddings.