Điều gì tồi tệ hơn việc ăn rau? Đó chính là phải ăn những phần rau củ không được thái đồng đều. May mắn thay, cửa hàng trực tuyến “DOIY” sẽ giúp bạn làm điều đó bằng một đám mây nhỏ với độ chính xác cao. Sản phẩm được gọi là “máy cắt mây”, là một phụ kiện được thiết kế theo hình đám mây đang đổ mưa ngoại trừ việc thay vì là những giọt mưa, chúng sẽ là những thanh nhựa trong suốt có đầu nhọn có thể đâm dễ dàng vào củ quả. Hoạt động tương tự như một chiếc lược, sản phẩm có thể chia rau củ thành từng phần bằng nhau và tất cả những gì bạn cần làm là đâm và cắt thành từng lớp nhỏ.

This little rain cloud helps you slice your vegetables evenly

This little rain cloud helps you slice your vegetables evenly

This little rain cloud helps you slice your vegetables evenly

Duy Dương

[Theo Lost at E Minor]

SHARE