OTTAWA – Tuần vừa qua, nhiền nghiên cứu đã được đưa ra liên quan đến sự trỗi dậy của ngôn ngữ Tagalog tại Winnipeg. Nghiên cứu cho thấy ngôn ngữ được nghe nhiều nhất trong các cửa hàng Philippin và các chương trình phát thanh – Tagalog sẽ là một trong những loại ngôn ngữ phát triển nhanh nhất Canada kể từ năm 2011. Các thay đổi về ngôn ngữ tại Winnipeg không quá rõ rệt vào những năm 1960 khi chỉ có vài trăm hộ gia đình người Philipin sinh sống.

Dữ liệu cũng cung cấp một cái nhìn đa dạng hơn về các dân tộc đang sinh sống trong nước. Trong tháng hai, dữ liệu điều tra dân số cho thấy dân số trong nước có thể thấp hơn 35,15 triệu người nếu không nhờ vào dòng người nhập cư từ các quốc gia khác – vốn chiếm 2/3 tổng dân số quốc gia và tăng nhanh trong giai đoạn 2011 – 2016. Cục Thống kê Canada khẳng định dòng người nhập cư Canada sẽ là nguồn tăng trưởng chủ đạo cho đến năm 2056, vì tỉ lệ sinh tự nhiên giảm.

Các số liệu đưa ra trong tuần này dự kiến sẽ hiển thị khoảng 200 ngôn ngữ tại Canada, với 7 triệu người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hay tiếng Pháp. Thống kê cũng sẽ giúp hoàn thiện hơn bức tranh tổng thể về một Canada đầy màu sắc với việc bổ sung số lượng người nhập cư và người dân bản địa trong tháng 10, các số liệu chi tiết về giáo dục, công ăn việc làm vào giai đoạn cuối tháng 11, những dữ liệu về gia đình, sự thay đổi trong tỷ lệ kết hôn và nhu cầu sống, làm việc xa nhà.

Có thể nói các hạt giống của một ngôn ngữ nhập cư tại Canada được hình thành khi các bậc làm cha mẹ quyết định chia sẻ ngôn ngữ của họ với con cái trong khi cộng đồng người nhập cư ngày một lớn mạnh. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định để phát triển các thể chế văn hoá như các hàng quán, dịch vụ, nhu cầu củng cố và duy trì ngôn ngữ gốc được nâng cao theo thời gian.

Cũng dễ dàng như cách một ngôn ngữ được nuôi dưỡng tại Canada, nó cũng có thể thoái trào. Một số ngôn ngữ như tiếng Ý, Đức và Hy Lạp đang dần dần biến mất.

[Theo ctvnews.ca]

SHARE