Mặc dù còn đến một năm nữa cần sa mới được hợp pháp hoá, các khảo sát mới nhất vẫn cho thấy sự chia rẽ trong quan điểm của người dân khi nói về các nguyên tắc cơ bản của dự luật như vị trí cửa hàng, độ tuổi tối thiểu được phép tiêu thụ cần sa,…

Thăm dò của Nanos thực hiện trên 1,000 người trưởng thành tại Canada cho thấy khoảng  3/10 người ( xấp xỉ 27,6%) đồng ý với độ tuổi tối thiểu được phép sử dụng cần sa là 18 tuổi. Trong khi đó, 3/10 người khác ( chiếm khoảng 29,5%) tin rằng 21 là con số thoả đáng hơn và nguyên nhân có thể nằm ở sự phát triển toàn diện về não bộ khi con người bước qua tuổi 20.

Khi xét về vị trí đặt cửa hàng, một sự bất đồng quan điểm cũng xuất hiện khi 29% số người tham gia khảo sát cho rằng nó có thể ở bất kỳ đâu miễn bảo đảm những quy tắc và quy định kiểm soát về tiếp cận. 25% khác lưu ý cần sa chỉ nên được bán tại các cửa hàng của chính phủ. 26% ủng hộ việc tư nhân hoá trong khi phần còn lại vẫn chưa chắn chắn hoặc không ủng hộ việc hợp pháp hoá cần sa.

Về mặt nguyên tắc, 57% tin rằng Chính phủ Liên Bang nên đưa ra những quy định nền tảng trong khi 32% ủng hộ chuyển giao quyền lực vào tay tỉnh bang để đạt được những chính sách cụ thể hơn dựa trên vùng miền. 11% còn lại tỏ ra không chắc chắn.

Kết quả cuộc bình chọn được dựa trên khung RDD (hay còn gọi là khung điện thoại cố định và di động) kèm theo khảo sát trực tuyến ngẫu nhiên trên 1,000 người trưởng thành tại Canada trong vòng 4 ngày từ 23-26/07. Biên độ sai lệch là 3,1% với tỉ lệ 19/20.

[Theo ctvnews.ca]

SHARE