A

OTTAWA – Các ủy viên của Uỷ ban điều tra các trường hợp phụ nữ và bé gái người bản địa bị mất tích hoặc bị sát hại đang đỗ lỗi sự chậm trễ lên chính phủ liên bang. Trong một báo cáo chuyển tiếp công bố vào tuần này, có chủ đề “Our Women and Girls are Sacred”, uỷ ban cho biết các chính sách thu mua và làm hợp đồng của chính phủ Liên bang đã gây ra sự chậm trễ kéo dài 8 tháng cho việc thiết lập văn phòng. Bản báo cáo cho rằng văn phòng của uỷ ban phải đi vào hoạt động mà không có điện thoại, internet hay các thiết bị phù hợp và có sự chậm trễ trong việc mua sắm các tài liệu cần thiết để nhân viên thực hiện công việc của họ

Khi công việc dần đi vào ổn định và lượng thông tin ngày một tăng, các có nhiều người đến uỷ ban để trình bày về câu chuyện cảu mình và mong muốn nhận được sự lắng nghe từ chính phủ. Trong số 900 người quyết định nói lên sự thật, 100 người đã đăng ký với tổ chức trong tháng vừa qua

Ủy viên Brian Eyolfson và Qajaq Robinson cho biết hành vi phân biệt chủng tộc và bộ máy thực dân là một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất từ các nhân chứng tham gia quá trình điều tra. Cuộc điều tra tuân thủ theo các nguyên tắc về nhân sự, công nghệ thông tin và các điều khoản hợp đồng được áp dụng theo khu vực của chính phủ liên bang nhưng đây cũng là các yếu tố ràng buộc quá trình điều tra tiếp cận với những đối tượng và dịch vụ cần thiết.

Được biết Chính phủ Liên bang đã chi 53,8 triệu đô la trong hai năm đầu tiên của quá trình điều tra nhằm xem xét mô hình, các yếu tố cơ bản, các nguyên nhân gây ra nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em bản xứ.

[Theo huffingtonpost.ca]

SHARE