Theo một báo cáo của Conference Board of Canada, đánh giá sức ảnh hưởng của mức độ di dân đối với quy mô dân số, tỷ lệ người lao động so với người đã nghỉ hưu, GDP và các chi phí chăm sóc sức khoẻ, việc nâng tỷ lệ nhận người nhập cư hiện nay sẽ giúp Canada giảm các áp lực đang đặt lên nền kinh tế do dân số già và tỷ lệ sinh nở thấp

Báo cáo phát hành hôm thứ hai cho rằng với tỷ lệ 450.000 người nhập cư hàng năm (tăng thêm 150,000 so với mức hiện tại sẽ giải quyết được các bài toán về kinh tế. Báo cáo cũng khẳng định sức ảnh hưởng của người nhập cư rất nhỏ hoặc không ảnh hưởng đến nguồn lao động trong nước, mức lương và việc làm ở Canada.

Lấy tỷ lệ nhập cư hằng năm đạt 0.82% làm cơ sở, nghiên cứu dự đoán tỷ lệ phần trăm khoảng từ 1 đến 1,11 sẽ ảnh hưởng đến quy mô dân số Canada, dân số từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ lao động, GDP bình quân đầu người và chi phí chăm sóc sức khoẻ. Các dự báo giả định thành phần di cư vẫn giữ nguyên với tỷ lệ 60% thuộc tầng lớp kinh tế, 28% theo diện gia đình và 12% là người tị nạn.

Kịch bản cho thấy tăng trưởng GDP sẽ đạt 1,94% và 2,05% so với cùng kỳ năm trước nếu mức nhập cư hàng năm tăng lên 1% và 1,11%.

Về tháp tuổi, trong năm 2016, những người dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 16,5% dân số Canada. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, đạt 24% vào năm 2040. Tuy nhiên, tăng lượng nhập cư hằng năm lên 1,11% có thể làm chậm lại sự già đi của dân số, đưa dân số trên 65 tuổi của Canada xuống còn 22.5%, tỷ lệ người lao động so với người đã nghỉ hưu là 2.53 và nguồn thu của tỉnh từ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ lên 40,5%.

[Theo thestar.com]

SHARE