Thủ hiến Kathleen Wynne bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm sau của mình với những hứa hẹn tài trợ nghệ thuật. Trong thông báo được đưa ra tại nhà hát đường Berkeley – Toronto, bà Wynne nhấn mạnh ngân sách hàng năm cho Hội đồng Nghệ thuật Ontario sẽ tăng thêm 50 triệu USD trong bốn năm tới và chính quyền sẽ đầu tư nhiều hơn cho sự phát triển của nghệ thuật, cộng đồng những nghệ sĩ trẻ, hướng đến một xã hội sáng tạo.

Năm ngoái, Hội đồng Nghệ thuật đã tài trợ cho 1.657 nghệ sĩ và 1.098 tổ chức trong 212 cộng đồng trên toàn tỉnh.. Dự kiến người dân Ontario sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 07/06/2018.

SHARE