Một uỷ ban cấp Tỉnh đã yêu cầu tổng viên kiểm toán xem xét lại hai trạm chuyển tiếp gây nhiều tranh cãi của GO sau khi các nghị sĩ Đảng Tự Do đột ngột đưa ra yêu cầu dừng cuộc kiểm tra.

Đề nghị kiểm toán được đưa ra bởi các nghị sĩ Đảng Bảo Thủ trong cuộc họp uỷ ban kiểm toán vào thứ tư tại Queen’s Park. Động thái này được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của Star cho thấy Metrolinx đã chấp thuận cho các trạm đi vào hoạt động dù gặp nhiều ý kiến phản đối. Một trong những trạm dừng – Kirby sẽ  tiêu tốn khoảng 100 triệu đô la ngân sách xây dựng. Tuyến còn lại, Lawrence East, sẽ tốn khoảng 23 triệu đô la và là một phần của kế hoạch “SmartTrack” mà Thị trưởng John Tory đang khai triển.

Các tài liệu nội bộ cho thấy Hội đồng quản trị của Metrolinx, cơ quan quản lý dài hạn của chính quyền Tỉnh, đã phê duyệt việc xây dựng các trạm trên vào tháng 6 năm 2016 dưới áp lực chính trị từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Del Duca.

SHARE